İş Sürekliliği Çözümleri

İş Sürekliliği Çözümleri

Hızlıca sayısallaşan dijital ortamdaki bilgiler, bilgi sistemlerinin yapısında oluşabilecek kesintilerin yasatabileceği kayıpların ciddi zararlara yol açmasına sebebiyet vermektedir.

İş Sürekliliği Çözümleri, bir felaket veya arıza durumunda bilişim sistemlerinin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini, Felaket Kurtarma Çözümleri ise felaketin en sorunsuz ve kayıpsız şekilde atlatılması ve kurtarma merkezine geçiş kararından sonra ise en kısa sürede çalışmaya devam edilmesini hedefler. Ayrıca bir kuruluşun, yaşamını etkileyebilecek her türlü kesinti durumunda uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşur.

Felaket Kurtarma Planlaması (DRP) bir felaket sonrası kurumun kritik teknolojik altyapısının kurtarılması ve devamına ilişkin, politika, prosedürlerin ve aksiyonların hazırlandığı bir süreçtir. Bu aşamada risk yönetimi, felaket kurtarma senaryoları, iş sürekliliği planlaması gibi ana maddeler üzerinde durulur.

Yazılım ve donanım sistemleri önem derecelerine göre sınıflandırılır, kritik olanlar belirlenir, ne kadar süre kapalı kalabileceği (RTO) ya da ne kadar veri kaybının tolere edilebileceği (RPO) hesaplanır. RTO değeri kabul edilebilecek maksimum kesinti süresini, RPO değeri ise kabul edilebilecek veri kaybını süre bazında ifade eder. Belirlenen RTO ve RPO değerleri doğrultusunda aktif-aktif ya da aktif-pasif veri merkezi yapıları kurulabilir, senkron ya da asenkron replikasyon yöntemleriyle verinin ikincil bir lokasyonda güncelliği ve güvenliği sağlanabilir.