Aeris Kalite ve Bilgi Politikası

Bilgi Güvenliği & Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

Aeris Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:37 UBM Plaza K:7 D:23 Şişli / İstanbul adresinde bulunup ‘Bilişim Teknolojileri’ sektöründe faaliyet göstermektedir.

Bilişim teknolojisi ürünlerinin tedariki, kurulumu, satışı ve satış sonrası destek hizmetleri ile veri merkezi ve barındırma hizmetleri için bilgi güvenliğinin sağlanması konularında faaliyetlerini yürütmektedir.

Vermiş olduğu hizmetlerde hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda; Çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, kaynakları en verimli şekilde kullanarak, sürekli büyüme ve gelişme ile birlikte rekabet edebilir ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

Sürekli müşteri memnuniyetini hedefleyen, ‘Bilişim Teknolojileri’ süreçlerinde iş sürekliliğini sağlamayı amaç edinen ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak benimseyen Aeris Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. bilgi güvenliğini güvence altına almak ve iş sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda Aeris Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği ve Kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;


 • İş sağlığı ve iş güvenliği ilk önceliğimizdir.
 • Müşteri tatmini ve bağlılığına önem veririz.
 • Tüm Aeris Teknoloji çalışanlarının ve BGYS’nde tanımlanan belirli kurum dışı tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS’ne uymaları beklenmektedir.
 • Aeris Teknoloji, BGYS çerçevesini desteklemek ve güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirmek amacıyla, üst yönetim tarafından yönetilen ve ‘Bilgi Güvenliği Yöneticisi’ ile diğer yöneticilerin dâhil olduğu bir bilgi güvenlik komitesi oluşturmuştur.
 • Bu politika, risk değerlendirmede veya risk müdahale planındaki değişikliklere yanıt vermek amacıyla yılda en az bir kez gözden geçirilecektir.
 • Tüm ilişkilerimizde güven, dürüstlük ve iş etiği ön plandadır.
 • Deneyimli ve katılımcı çalışanlarımız en önemli varlığımızdır.
 • Mükemmelliğe ulaşma ve rekabet için sürekli iyileştirme ve değişimi esas alırız.
 • Tüm faaliyetlerimizde çevreyi korumaya ve israf etmemeye özen gösteririz.

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,


 • İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,
 • İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür