Yenidoğu

Yenidoğu Eğitim Kurumları

Türkiye’nin ilk HP Classroom Manager projesini Aeris Teknoloji ile Yenidoğu Eğitim Kurumları gerçekleştirdi.


Yenidoğu

Yenidoğu Eğitim Kurumları Hakkında;


Yenidoğu Eğitim Kurumları, eğitim sektörünün birçok bileşeni üzerine kuram ve uygulama çalışmaları yapan bir eğitim kurumudur. Eğitim felsefesi, eğitim programları, eğitim materyal ve teknolojileri ile öğretmen eğitimi alanlarında AR-GE çalışmaları yapmak ve bunlara dayanarak oluşturulan zemin üzerinde ilk ve orta kademede eğitim kurumları açmak, temel faaliyet alanıdır.

Yenidoğu eğitim felsefesi, insanın kendini yönetebilmesinin çıkış noktası olarak kendini doğru tanımasını referans alır. Yunus Emre’nin ifadesi ile “İlim kendin bilmektir” düşüncesini pratiğe dökme çalışmalarına odaklanmıştır. Bu bağlamda, milli ve manevi değerlerini en üst düzeyde yaşayan, kendi yeteneklerinin farkında ve bu yetenekleri geliştirme bilincinde olan, analitik düşünmeyi bilen, öğrenen, seven, çevresindeki insanlarla ve yaşadığı toplumla en üst düzeyde iletişim kurabilen nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Proje Öncesi ve Çözüm:


Yenidoğu Eğitim Kurumları ortak kullanıma açtıkları (Laboratuvar, kütüphane v.b.) kişisel sistemlerini merkezi yönetmek, denetlemek, tek noktadan ders verebilmek, sunum yapabilmek gibi ihtiyaçları için interaktif bir eğitim sistemi arayışı içine girmiştir.

Aeris Teknoloji Çözümleri, HP Kişisel Sistemler - Eğitim Teknolojileri çözüm ürün grubunda bulunan HP Clasroom Manager ürünü ile gerçekleştirdiği demolar sonucunda Yenidoğu Eğitim Kurumları bu ürünleri kullanmaya karar vermiştir. Çözüm sayesinde mevcut okullarının tüm bilgisayar laboratuvarlarında ve kütüphanelerinde tek noktadan yönetim, denetleme ve uygulama işlemlerini yönetmektedir.

Kurum bünyesinde kullanılan yapıların Hp Enterprise ve HP Kişisel Sistemlerden oluşması sayesinde tam entegrasyon sağlanmış, yönetilebilir ve izlenebilir bir Bilgi Teknolojileri altyapısı oluşturulmuştur. Sistemlerin uç noktasında HP X2 G2 10 inç tabletlerin öğretmenler tarafından kullanılması sağlanarak uçtan uca bir çözüm gerçekleştirilmiştir

Röportaj

Röportaj’ı IT Network dergisinin 25 Mayıs-15 Haziran 2017 özel eki sayfa 20-21’de görebilirsiniz.

Röportaj Detayları

ÜRÜNLER


* HP Classroom Manager

* HP X2 210 G2 TabletHİZMETLER


Kurulum ve Destek Hizmetleri