Ağ Güvenliği

Ağ güvenliği (network), kurumunuzda internet üzerinden veri alışverişi yapan tüm yazılım ve donanım sistemlerini kapsayan güvenlik terimidir.

Sağlıklı bir ağ (Network) altyapısı bütünleştireceği sistemlerin hızlı ve problemsiz çalışmasının garantisidir. Bu yapılar bilişim teknolojileri yatırımları arasında en uzun ömre sahip yatırımlardır, bu sebeple ağ altyapıları doğru tasarlanmış ve mühendislik standartlarında oluşturmaktadır.

Günümüzün ağ mimarisi karmaşıktır ve sürekli değişmekte olan bir tehdit ortamıyla karşı karşıyadır; saldırganlar da sürekli olarak güvenlik açıklarını bulmaya ve suistimal etmeye çalışmaktadır. Bu güvenlik açıkları, cihazlar, veriler, uygulamalar, kullanıcılar ve tesisler dahil olmak üzere pek çok farklı alanda mevcut olabilir. Dolayısıyla, günümüzde tehditleri, suiistimalleri ve yasalara uyumsuzluk durumlarını hedef alan pek çok ağ güvenliği yönetimi araç ve uygulamaları mevcuttur. Yalnızca birkaç dakikalık bir arıza süresinin, bir işletmenin kârı ve itibarı üzerinde geniş çaplı bir tahribat yaratabileceği düşünüldüğünde, bu koruma önlemlerine sahip olunması hayati önem taşımaktadır.

Aeris Teknoloji Çözümleri Alt Yapı Grubu, konusunda uzman personeli ile yapısal kablolama, standartlara uygun sistem odası yerleşim planları, kablosuz ağ kurulumları, alarm ve yangın sistemleri konularında projelere imza atmıştır. Müşterilerimizin talep ettiği bu hizmetler/ürünler ile ilgili projenin tasarımı sırasında mühendislik, fizibilite, danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ağ Güvenliği Nasıl Çalışır?

Bir kurumda ağ güvenliğini ele alırken değerlendirilmesi gereken pek çok katman vardır. Saldırılar, network security katmanları modelinin herhangi bir katmanında gerçekleşebilir, dolayısıyla network security donanımınız, yazılımınız ve politikalarınız, her bir alanı hedefleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

İşletmeler ve tüketiciler için ağ güvenliği

Network security, ağa bağlı veri ve sistemlerle çalışan her kurum için yüksek bir öncelik olmalıdır. network security, varlıkların ve veri bütünlüğünün harici tehditlere karşı korunmasının yanı sıra, ağ trafiğinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini, ağ performansının artırılmasını ve çalışanlarla veri kaynakları arasında güvenli veri paylaşımı yapılmasını sağlar.

Ağınızı saldırılara ve gereksiz arıza sürelerine karşı korumanızı sağlayabilecek pek çok araç, uygulama ve yardımcı yazılım mevcuttur. Forcepoint, genellikle karmaşık olan süreçleri merkezi ve basit hale getiren ve kurum çapında güçlü bir ağ güvenliğine sahip olmanızı sağlayan bir ağ güvenliği çözümleri seti sunmaktadır.

Ağ Güvenliği