Ağ Sanallaştırma

Ağ sanallaştırma, temel ağ donanımından ayrılmış mantıksal, sanal ağlar oluşturma yeteneğidir. Bu, ağın giderek artan sanal ortamlarla daha iyi entegre olmasını ve desteklemesini sağlar. Ağ bileşenlerinin sanallaştırılıp tıpkı fiziksel ağ ile bağlantı yapılmış gibi çalışmasını sağlayan sanallaştırmadır. Daha az ekipman ile daha fazla sanal ağ kurup çalışmasına izin verir.

Ağ sanallaştırma, birçok ağı veya ağ parçasını bir sanal birimde birleştiren harici sanallaştırma veya tek bir ağ sunucusundaki yazılım kapsayıcılarına ağ benzeri işlevsellik sağlayan dahili sanallaştırma olarak kategorize edilir .

Gelen yazılım test , yazılım geliştiricilerin yazılım çalışmasının amaçlandığı hangi ağ ortamlarında simülasyonunda geliştiriliyor test yazılımı ağ sanallaştırma kullanın. Uygulama performansı mühendisliğinin bir bileşeni olarak ağ sanallaştırma, geliştiricilerin, yazılımı tüm olası donanım veya sistem yazılımlarında fiziksel olarak test etmek zorunda kalmadan bir test ortamında uygulamalar, hizmetler, bağımlılıklar ve son kullanıcılar arasındaki bağlantıları taklit etmelerini sağlar. Testin geçerliliği, gerçek donanım ve işletim sistemlerini taklit etmede ağ sanallaştırmasının doğruluğuna bağlıdır .

 

Teknoloji, günümüzün veri merkezlerindeki ağ oluşturma sorunlarının çoğunu çözerek kuruluşların, altyapıya fiziksel olarak dokunmak zorunda kalmadan isteğe bağlı olarak ağı merkezi olarak programlamasına ve sağlamasına yardımcı olur. Bu yaklaşımla kuruluşlar, gelişen bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak için iş yüklerini ve kaynakları sunma, ölçekleme ve ayarlama yöntemlerini basitleştirebilir.

Avantajları nelerdir,

 • Donanım maliyetlerini azaltır.
 • Enerji maliyetini azaltır.
 • Verilerin kolayca kurtarılmasına olanak sağlar.
 • Veri merkezinde ihtiyaç duyulan fiziksel ekipmanların sayısını azaltır.
 • Veri merkezi ölçeklendirme, raporlama, optimizasyon, yük dengeleme ve esneklik gibi konularda fayda sağlar.
 • Sistem kaynaklarının yüksek verimlilikle kullanılmasını sağlar. Gereksiz kaynak kullanılmasını engeller.
 • Donanım maliyetlerini önemli oranda düşürür.
 • Yönetim kolaylığı sağlar. Bir noktadan birden çok sunucu ve diğer bileşenlerin yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. Bu sayede gereksiz iş gücü kaybını engeller.
 • Yüksek oranda konsolidasyon yapılabilmesi veri merkezinin daha çevreci olmasını sağlar.
 • İş sürekliliği konusunda çok önemli rol oynar.
 • Daha az fiziksel ekipman ile hizmet verebilmesi iklimlendirme ve enerji tasarrufundan da büyük oranda kazanç sağlar.

Harici sanallaştırma

Harici ağ sanallaştırma, büyük bir ağın veya veri merkezinin verimliliğini artırmak için bir veya daha fazla yerel alan ağını (LAN) sanal ağlara birleştirir veya alt bölümlere ayırır. Bir sanal yerel alan ağı (VLAN) ve ağ anahtarı , temel bileşenleri oluşturur. Bu teknolojiyi kullanarak, bir sistem yöneticisi aynı yerel ağa fiziksel olarak bağlı sistemleri ayrı sanal ağlar halinde yapılandırabilir. Tersine, bir yönetici, ayrı yerel alan ağlarındaki (LAN’lar) sistemleri, büyük bir ağın kapsayan tek bir VLAN segmentinde birleştirebilir.

Dahili sanallaştırma

Dahili ağ sanallaştırması , Xen hipervizör kontrol programları gibi yazılım kapsayıcıları veya VNIC gibi sözde arabirimler içeren tek bir sistemi, yazılımla fiziksel bir ağa öykünmek için yapılandırır . Bu, uygulamaları ayrı kapsayıcılara veya sözde arabirimlere ayırarak tek bir sistemin verimliliğini artırabilir.