CCTV Çözümleri
Kapalı Devre Görüntü Kayıt ve Güvenlik Sistemleri 
Kapalı Devre Görüntüleme (Close Circuit Television CCTV) sistemleri genel olarak güvenlik amaçlı konumlandırılmalarına rağmen günümüzde artık IP tabanlı sistemler ve görüntü işleme yeteneklerinin artması ile Kişi Sayma, Plaka Tanıma, Kİşi Takip, Alan Koruma ve son olarak yaşanan pandemi sürecinde Ateş Ölçme gibi özellikler kazanarak iş hayatında hatrı sayılır bir yer edinmiştir. Bu sistemler yangın alarm sistemleri, acil anons sistemleri, akıllı ev ve otomasyon sistemleri ile birleştirilerek bütüncük bir güvenlik hedeflenmektedir.
Kamera Tipleri;

Dome (Kubbe) Kameralar; İç ve dış ortam olarak kullanılabilirler, genelde görüş açıları ve mekana uygunluk sebebi ile iç ortamda tercih edilirler.

Box Kameralar; genelde iç ortamda kullanılarlar, muhasfaza kutusu ile birlikte dış ortamda kullanılabilirer

Speed Dome Kameralar, genellikle dış ortamda geniş alanları izlemek, yüksek odaklanma sağlamak ve hareketlilik özelliği kazanmak için kullanılırlar.

Bullet (Kurşun) Kameralar ise genelllikle dış ortamda kullanılır ve gece daha net bir kayıt imkanı sağlarlar.

Cube Kameralar, bütünleşik ve dekoratif bir yapıda olmaları, ses kaydı gibi özellikleri ile iç mekanlarda tercih edilirler.