Endüstri 4.0 Çözümleri

Endüstri 4.0 Çözümleri , “siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilgi işlem, bilişsel bilgi işlem ve akıllı fabrika oluşturma dahil olmak üzere üretim teknolojilerindeki mevcut otomasyon ve veri alışverişi eğiliminin adı” olarak tanımlanır.

Endüstriyel IoT (IIoT), şirketlerin iç süreçlerini ileri teknolojiler, analitik, makine öğrenimi, büyük veri ve dijital ikizler kullanarak optimize etmelerini sağlar. Kişi ve makine iletişimini sağlar ve verimliliği, üretkenliği ve karlılığı artırır.

Arttırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik (AR/VR)

Arttırılmış Gerçeklik (AR), canlı bir görünüme dijital öğeler eklerken, Sanal Gerçeklik (VR) fiziksel dünyayı tamamen kapatan bir deneyim imkanı sağlamaktadır. Bu teknolojiler, son zamanda üretim sektöründe de kullanılmaya başlanmaktadır. AR / VR süreçlerde gerçek zamanlı geri bildirim vererek beceri transferinin etkinliğini artırır ve bir tesisteki çalışanlara daha hızlı öğrenme sağlar. Aynı zamanda, eğitim ve kalite için gerekli maliyetleri azaltır.

Dijital İkiz

Dijital ikizler, performansın optimize edilmesini sağlayan, varlıkların ve süreçlerin bir yazılım olarak sunulmasıdır. Bu ikizlere; varlıklar, bileşenler, sistemler ve süreçler örnek olarak verilebilir. Mevcut durumu bilerek ve dijital bir ikizin gelecekteki durumunu tahmin ederek, bir varlığı veya süreci etkili bir şekilde izleyebilir, simüle edebilir, kontrol edebilir ve çevrimiçi veya çevrimdışı yaşam döngülerini optimize edebilirsiniz.

Veri Bilimi ve Analitik Hizmetler

Veri Bilimi ve Analitik Hizmetleri, IIoT tarafından toplanan verilere bakıp verilerdeki temel kalıpları ortaya çıkarmak için bazı methodlar uygular. Bu teknik, şirketler için önemli ticari değerlerin elde edilmesini sağlar. Bu hizmet, verileri keşfederek ve ilgili veri bilimi çözümünü bularak doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu çözümler, eyleme dönüştürülebilir hale gelerek ürün veriminin ve kalitesinin doğrudan artmasını etkilemektedir.

Endüstri 4.0 neden önemlidir?
  • Daha esnek hale gelerek ve pazardaki değişikliklere daha kolay tepki vererek üreticilere mevcut zorluklarla yardımcı olur. İnovasyonun hızını artırabilir ve çok tüketici merkezlidir, bu da daha hızlı tasarım süreçlerine yol açar.