Endüstriyel IOT

Bildiğimiz gibi hayatımızın her alanında artık vazgeçilmez hale gelen internet ve teknoloji kullanımının insanlar arasındaki iletişimi büyük ölçüde değiştirdi.

Endütriyel IOT ( IIoT ) internet bağlantılı makinelerden ve sensörlerden veri üretmek üretilen bu verileri işlemek üzere tasarlanmış analitik platformlardır. Bu cihazlar ufak çevresel veri toplayan sensörlerden yüksek teknolojiendüstriyel robotlara kadar geniş bir yelpazede ürünler içerir. Endüstri özellikle üretim alanları, fabrikaları, depoları akla getirsede tarım, sağlık, reklamcılık gibi bir çok alanda kullanılabilmektedir. 5G teknolojisi ile büyüyen ve erişimi hızlanarak kolaylaşan sistemler ile kullanım alanları artacaktır.

Endüstriyel IOT’nin faydaları nelerdir?
  • Daha fazla gelir elde etmek.
  • Çalışan verimliliğini arttırmak.
  • Daha iyi iş kararları vermek.
  • Müşteri deneyimini geliştirmek.