Kurumsal Veri Güvenliği

Maliyetli ihlallere karşı koruma sağlamak için veri güvenliği ve gizliliğinin bir öncelik olarak kalmasını sağlamalıdırlar. Şirketlerin güvende tutması gereken bilgi miktarı artıyor. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, şirketler müşterileri ve müşterileri hakkında sürekli olarak daha fazla veri kazanıyor.

Avantajları nelerdir,

  • Veri Güvenliğinin Hesap Verebilirliğini Sağlama – Bir şirketin, BT personelinin, iş gücünün ve yönetiminin sorumluluklarının ve onlardan beklenenlerin farkında olmasını sağlaması gerekir.
  • Ağ hizmetlerini yöneten politikalar.
  • Güvenlik açıkları taranması.
  • Sistem veri güvenliği politikaları.